Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår Pasientreiser HF

Brukervilkårene handler om hvordan Pasientreiser HF samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Pasientreiser HF sine e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig

Pasientreiser HF ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Pasientreiser HF og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, arbeidssted/jobbrolle, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, samt be om evaluering i etterkant. Disse rapporteres til nærmeste leder. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kun ledere, avdelingsledere og portaladministrator Kursansvarlige har tilgang til personopplysninger. Det er kun EFAKTOR AS som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Pasientreiser HF som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, arbeidssted/jobbrolle, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en opplæringsplan Pasientreiser HF har får våre ansatte. Hensikten med denne er å sikre at ansatte har tatt de kurs de trenger for å utføre sin rolle gjennom å sikre tilstrekkelig kompetanse hos den enkelte. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.


Lagring og sletting av personopplysninger

Pasientreiser HF sletter brukere når den ansattes leder ber om sletting når arbeidsforholdet avsluttes.


Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på Christina.Brubakken.Nilsen@pasientreiser.no for å få utøvd dine rettigheter.


Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.


Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.