Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Brukervilkår


Brukervilkårene handler om hvordan Pasientreiser samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Pasientreisers e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Pasientreiser er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 
Personopplysninger som behandles


Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å la brukerne gjennomføre e-læringskursene på ekurs.pasientreiser.no og dokumentere gjennomført opplæring.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Det er kun Pasientreiser samt EFAKTOR AS, som drifter løsningen, som har tilgang til personopplysningene.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, kurshistorikk, kursbevis, kurskarakterer og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1(a og b).
 

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene skal lagres på portalen inntil brukeren ber om at de blir slettet. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå. Du kan be om at dine data slettes eller utleveres ved å kontakte personvernombudet på e-post Kristoffer.Plocinski@pasientreiser.no eller via profilsiden din.
 

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.


Sikkerhetstiltak


Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler: 

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.


Formål

Formålet med datalagring

Brukervilkårene handler om hvordan Pasientreiser samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Pasientreisers e-læringskurs og læringsplattform.

Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å la brukerne gjennomføre e-læringskursene på ekurs.pasientreiser.no og dokumentere gjennomført opplæring.

Personopplysningene skal lagres på portalen inntil brukeren ber om at de blir slettet. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå. Du kan be om at dine data slettes eller utleveres ved å kontakte personvernombudet på e-post Kristoffer.Plocinski@pasientreiser.no eller via profilsiden din.


Oppbevaringsperiode
5 år
Rettslig grunnlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å ta skritt på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt

Brukere

Kategori

Brukervilkår


Brukervilkårene handler om hvordan Pasientreiser samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Pasientreisers e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Pasientreiser er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 
Personopplysninger som behandles


Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å la brukerne gjennomføre e-læringskursene på ekurs.pasientreiser.no og dokumentere gjennomført opplæring.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Det er kun Pasientreiser samt EFAKTOR AS, som drifter løsningen, som har tilgang til personopplysningene.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, kurshistorikk, kursbevis, kurskarakterer og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1(a og b).
 

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene skal lagres på portalen inntil brukeren ber om at de blir slettet. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå. Du kan be om at dine data slettes eller utleveres ved å kontakte personvernombudet på e-post Kristoffer.Plocinski@pasientreiser.no eller via profilsiden din.
 

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.


Sikkerhetstiltak


Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler: 

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.


Formål

Formålet med datalagring

Brukervilkårene handler om hvordan Pasientreiser samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Pasientreisers e-læringskurs og læringsplattform.

Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsnummer, telefonnummer, epostadresse, arbeidssted, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å la brukerne gjennomføre e-læringskursene på ekurs.pasientreiser.no og dokumentere gjennomført opplæring.

Personopplysningene skal lagres på portalen inntil brukeren ber om at de blir slettet. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå. Du kan be om at dine data slettes eller utleveres ved å kontakte personvernombudet på e-post Kristoffer.Plocinski@pasientreiser.no eller via profilsiden din.


Oppbevaringsperiode
5 år
Rettslig grunnlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerte har gitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å ta skritt på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt

Kurskategorier

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Kurs

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Blokker

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode